top of page

Retour Policy ​

 

Herroepingsrecht 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen, mits:

· het product is niet gebruikt

· het is geen product dat snel kan bederven, zoals eten of bloemen

· het product is niet speciaal afgestemd op de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften·

- het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, badkleding, etc.)

· de verzegeling nog intact is, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd's, cd's, enz.)

· de dienst heeft geen betrekking op logies, reizen, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding

· het product is geen los tijdschrift of losse krant

· de aankoop geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

· het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig is uitgevoerd binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen en de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:

o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen o zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen

o zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen

o zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd

 

3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via Contact@printvectorx.com, desgewenst met behulp van het via de website van VectorX, Printvectorx.com, te downloaden herroepingsformulier. Het herroepingsformulier kunt u onderaan deze pagina downloaden.

 

4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na melding van zijn herroepingsrecht aan VectorX te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. Vergoeding van bezorgkosten

 

1. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals bezorgkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal VectorX deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument het product tijdig aan VectorX heeft geretourneerd.

2. De kosten voor retournering worden door VectorX alleen vergoed als de complete bestelling retour is gestuurd. Vergoeding van retourkosten Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, komen de kosten voor het terugzenden van de gehele bestelling voor rekening van de consument.

 

Omruilen

1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: · omruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur · het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)kaartjes er nog aan · het product is niet gebruikt 2. Afgeprijsde artikelen, non-shelf artikelen zoals food, custom made artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Gebruikte Artikelen kunnen niet geruild worden.

bottom of page